युट्युब टप टेन Dec13

Tags

Related Posts

Share This

युट्युब टप टेन


युट्युबमा अहिलेसम्ममा सबैभन्दा धेरै हेरिएका १० वटा भिडियो आज हामी यहाँ राख्‍न गइरहेका छौँ। आउनुस्, हेरौँ कुन-कुन भिडियो परेका छन् युट्युब टप टेनमा।

४१ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर १० मा परेको भिडियो-

४६ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ९ मा परेको भिडियो-

४९ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ८ मा परेको भिडियो-

५० करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ७ मा परेको भिडियो भने अरु जस्तो म्युजिक भिडियो हैन-

५० करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ६ मा परेको भिडियो-

५० करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ५ मा परेको भिडियो-

५२ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ४ मा परेको भिडियो-

६३ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर ३ मा परेको भिडियो-

८१ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर २ मा परेको भिडियो-

९४ करोडभन्दा धेरै हेरिएको नम्बर १ मा परेको भिडियो-

468 ad