जंगली फेसन Jan31

Tags

Related Posts

Share This

जंगली फेसन


फेसन अचम्म-अचम्मका हुन्छन्। कुनैले देखाउन लगाउँछन्, कुनैले लुकाउन। कराची फेसन सप्ताहका क्रममा प्रस्तुत गरिएको यो पहिरन चाहिँ जंगली फेसन हो। खासमा वातावरणप्रतिको प्रेम दर्शाउन एक डिजाइनरले यस्तो डिजाइन गरेका हुन्।

468 ad